Ochrana soukromí a správa cookies

Hana Maděřičová, IČ: 11503947, se sídlem Mlýnská 459, 691 46 Ladná (dále jen „Hana Maděřičová“) používá cookies v souvislosti s provozem svých webových stránek s doménou oplechovani.cz (dále jen „web“).

Účelem tohoto dokumentu Podmínky práce s cookies (dále jen „podmínky“) je seznámit Vás se způsobem nakládání s cookies, s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů a dále poskytnout Vám přehled všech Vašich práv ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) a ve smyslu nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jako návštěvník webu jste povinen si tyto podmínky přečíst a v případě, že nerozumíte některé informaci či pokud budete cokoli potřebovat, můžete se na Hanu Maděřičovou obrátit na email: info@zlatnictvi-breclav.cz.

 

Souhlas s cookies

Na základě vašeho souhlasu využíváme analytické a marketingové cookies, které nám umožní poskytnout vám reklamu a služby, o které máte zájem. Je na vás, jestli cookies a jiné podobné techniky přijmete. Můžete to provést buď přes volbu tlačítka "Povolit vše", nebo si nastavte souhlasy s cookies podle vlastních preferencí a potřeb a zvolte "Potvrdit výběr".  

Stejným způsobem můžete udělený souhlas kdykoliv změnit pomocí tlačítka Spravovat cookies, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

SPRAVOVAT COOKIES
Seznam držitelů cookies